Кыргыз тарыхы


автор Сарыгулов Д.И.
жетиген санжырасынан алынды