Жетиген Кыздары

...

Осмонова Турсун

Кѳрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер
...

Субайылда Абдыкадырова

Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер
...

Шакеева Зейнеп

Кыргыз Республикасынын Эл артисти
...

Эсенбүбү Нурманбетова

Кыргыз Республикасынын Эл артисти