Жетиген уруусунун азыркы мыктылары

...

Баялиев Замирбек Жайлообекович

Манасчы
...

Амангелди Абдыжапарович Бекбалаев

жазуучу, илимдин доктору
...

Бектур Исаков

СССРдин Эл депутаты, Кыргыз Эл мугалими
...

Муралиев Амангелди Мурсадыкович

Көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер
...

Оморов Рахатбек Арзыбекович

Врач, хирург
...

Самаков Карганбек Садыкович

мамлекеттик жана коомдук ишмер
...

Сарыгулов Дастан Исламович

Кѳрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер
...

Сейдракманов Назаркул Эшенкулович

Манасчы