"Жетиген санжырасы" китебинен алынган маалымат
Жетиген элинин түпкү теги Санжыра, эпостор жана тарыхый булактардан алынган маалыматтар Ногой эли жөнүндө учкай маалымат Жетигендин Кыргыз жерине – байыркы Мекенине келиши