БИЗДИН ДАРЕК

...

Мамбеталиев Таштан Назыралиевич

"Жетиген-Карек" коомдук бирикмесинин тѳрагасы

mtn_t@mail.ru
+996 777 510 045, +996 508 427354
Бишкек, Сухомлинов кѳчѳсү 52а